Blog

Opieka naprzemienna

10-06-2024
Opieka naprzemienna

 

Czym jest opieka naprzemienna?


Jest to forma sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców orzekana w
przypadku rozwodu czy separacji. Celem opieki naprzemiennej jest ochrona relacji
rodzinnych i zapewnienie obojgu z rodziców możliwości pielęgnowania więzi z
dzieckiem. W przypadku opieki naprzemienne przyjmuje się, że każdy z rodziców
opiekuje się dzieckiem w porównywalnym czasie i w powtarzających się okresach
(na przykład co dwa tygodnie). Opiekę naprzemienną sąd przyznaje w oparciu o
artykuł 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Warunkiem ustanowienia takiej
formy opieki są relacje rodziców, które pozwalają im dojść do wspólnego
porozumienia w kwestiach dotyczących wychowania dziecka. Do wniosku o opiekę
naprzemienną rodzice załączają plan wychowawczy, czyli to w jakim wymiarze i w
jaki sposób chcą podzielić się opieką nad dzieckiem. W opiece naprzemiennej
kluczowym elementem jest równy rozkład czasu, który dziecko ma spędzać z
każdym z rodziców. Istotne jest również podejście obojga rodziców, sąd dokładnie
sprawdzi czy przedstawiony plan wychowawczy oraz porozumienie nie jest
tymczasowe ani udawane oraz czy obie strony będą tak samo zaangażowane w
wychowanie dziecka. Mimo, że kluczowym elementem dla orzeczenia takiej opieki
jest porozumienie rodziców możliwym jest, że sąd wyda takie orzeczenie bez
porozumienia obojga rodziców. Często porozumienia jak i plan wychowania dziecka
są ustalane we współpracy z mediatorem, który pomaga się im ‘’dogadać’’ w
istotnych kwestiach.


Jakie są przesłanki do ustanowienia opieki naprzemiennej?


Głównym elementem starań o ustanowienie opieki naprzemiennej jest wniosek
złożony przez obojga rodziców, w którym planują oni jak podzielą się opieką nad
dzieckiem. Jedną z kluczowych przesłanek określoną w artykule 107 kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego jest dobro dziecka. Sąd ustanawiając taką opiekę
weźmie pod uwagę przede wszystkim to czy zastosowanie modelu jaki proponują
rodzice spełni potrzeby dziecka, zarówno te fizyczne jak i emocjonalne. Z pewnością
podejmując taką decyzję sąd weźmie także pod uwagę wiek dziecka oraz stabilność
warunków życiowych (czy lokal, w którym dziecko ma zamieszkiwać spełnia warunki
mieszkalne i pozwala na życie w godnych warunkach). Przesłanką ustanowienia
opieki naprzemiennej jest także wysłuchanie opinii dziecka. Jak stanowi artykuł 216
kodeksu cywilnego ‘’ Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka
wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to
pozwala’’.

 

                                   Autor: Natalia Matuszewska, studentka Prawa UKW w Bydgoszczy

                                      red. Adw. Karol Kakowski

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968