O mnie

Z wielką przyjemnością przyjmuję fakt, iż odwiedziliście Państwo stronę mojej Kancelarii.

Poniżej pozwolę sobie przedstawić kilka słów o mnie.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2005-2010) na kierunku Prawo. Pracę magisterską pt. "Zabójstwa i usiłowania zabójstw w małżeństwach i związkach partnerskich w rejonie miasta Olsztyna w latach 2004-2008" obroniłem pod kierunkiem prof. Jerzego Kasprzaka w Katedrze Procesu Karnego. Studia zakończyłem z wynikiem bardzo dobrym.

W latach 2009-2015 zdobywałem doświadczenie jako pracownik projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Początkowo jako personel biura projektu (2009-2011). Natomiast w latach 2012-2015 piastowałem funkcję Kierownika projektu "Patissier & Chocolatier - Mistrzowie Nauczycielom Zawodu" o wartości 4 mln PLN. Projekt ten realizowany był w Gdańsku oraz w Sopocie przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich oraz Mistrza Cukiernictwa Tomasza Dekera.

Aplikację adwokacką w latach 2014-2016 odbyłem przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie pod patronatem Adwokata Macieja Kazimierza Osowickiego. W 2017 r. złożyłem egzamin adwokacki w Białymstoku.

Specjalizuję się w prawie karnym. Już podczas studiów interesowała mnie kryminalistyka oraz zagadnienia karno-procesowe. Swoją pasję rozwijałem podczas aplikacji adwokackiej, która doskonale przygotowała mnie od wykonywania zawodu obrońcy. Nazwa Adwokat wywodzi się z łacińskiego słowa ad-vocare (na pomoc, przywołany do obrony). Tak też jako Adwokat spełniam się zawodowo, uważam iż każdy zasługuje na obronę swoich praw oraz sprawiedliwy proces.

Pomimo wielkiej sympatii zagadnieniom prawa karnego, nie są mi obce prawidła procesu cywilnego, prawa gospodarczego, pracy jaki i prawa administracyjnego. Podczas trzyletniej aplikacji adwokackiej miałem przyjemność zdobywać doświadczenie zawodowe w ww. dziedzinach. Zwłaszcza nie jest mi obca stała obsługa podmiotów gospodarczych tj. spółki z o.o., spółki akcyjne, stowarzyszenia czy też fundacje.

Wielkim zaszczytem będzie obdarzenie przez Państwa mojej osoby zaufaniem.

Zapraszam do współpracy!

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968