Blog

Skarga kasacyjna

16 czerwca 2024 r.więcej

Zatarcie skazania

11 czerwca 2024 r.więcej

Kategorie osadzonych oraz wynikające z nich prawa

10 czerwca 2024 r.więcej

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe

10 czerwca 2024 r.więcej

Zaprzeczenie ojcostwa

10 czerwca 2024 r.więcej

Opieka naprzemienna

10 czerwca 2024 r.więcej

Jazda samochodem po spożyciu alkoholu

10 czerwca 2024 r.więcej

Egzekucja alimentów za granicą

08 stycznia 2022 r.więcej

Cudzoziemcy - prowadzenie działalności gospodarczej

04 października 2019 r.więcej

Karta Pobytu - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

01 października 2019 r.więcej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968