Blog

Zatarcie skazania

11-06-2024
Zatarcie skazania

Instytucje zatarcia skazania normuje kodeks karny oraz kodeks wykroczeń. Okres zatarcia skazania zależy od sankcji za przestępstwo, które zostało popełnione. Zatarcie skazania jest fikcją prawną, która powoduje, że sprawca uznawany jest za osobę niekaraną a zdarzenie za takie, które wcale nie miało miejsca. 

 

Zatarcie skazania w kodeksie karnym 

Instytucje zatarcia w kodeksie karnym reguluje artykuł 107.   W przypadku skazania sprawcy przestępstwa na karę pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z upływem 10 lat od jej wykonania, darowania albo o przedawnienia jej wykonania. Istotnym jest, że po upływie 5 lat gdy skazany przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania. W sytuacji skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Gdy osoba zostanie skazana na karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z upływem 3 lat od jej wykonania darowania albo od przedawnienia jej wykonania. Natomiast w razie skazania na karę grzywny zatarcie skazania następuje z upływem jednego roku od jej wykonania albo od przedawnienia jej wykonania. W przypadku, gdy sąd karny zdecyduje się odstąpić od wymierzenia kary, wówczas zatarcie skazania następuje z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. W przypadku, gdy sąd orzekł środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania . Zatarcie skazania nie może nastąpić także w przypadku braku wykonania środka zabezpieczającego. Oznacza to, że nawet jeżeli minie termin do zatarcia skazania, to przed wykonaniem orzeczenia sądu instytucja ta nie ma zastosowania. Są także przestępstwa, przy których nie mamy do czynienia z zatarciem skazania. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15. 

 

Zatarcie skazania w kodeksie wykroczeń 

W przypadku wykroczenia zgodnie z artykułem 46 kodeksu wykroczeń nie ma znaczenia rodzaj orzeczonej kary a ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od jej wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Oznacza to, że bez względu jaka kara została zastosowana, okres zatarcia skazania wynosi w każdym przypadku 2 lata. Podobnie jak w kodeksie karnym, kodeks wykroczeń zaznacza, że jeżeli orzeczono środek karny, uznanie ukarania za niebyłe nie może nastąpić przed jego wykonaniem lub przedawnieniem wykonania.  

 

                                              

    Autor: Natalia Matuszewska, studentka Prawa UKW w Bydgoszczy

                                                     red. Adw. Karol Kakowski


 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968