Blog

Zastępcza zgoda sądu na wyjazd z dzieckiem za granicę

27-06-2024
Zastępcza zgoda sądu na wyjazd z dzieckiem za granicę

Z istoty władzy rodzicielskiej wynika że o sprawach istotnych dla dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie a w przypadku braku porozumienia robi to sąd.  Polskie sądy w swoim orzecznictwie wskazują, że spędzenie wakacji za granicą jest sprawą istotną.  Zgoda drugiego rodzica jest niezbędna w przypadku gdy drugi rodzic ma pełnię władzy rodzicielskiej oraz gdy ograniczono mu jednakże nie w kwestii współdecydowania o miejscu pobytu dziecka.  

 

Co więc zrobić w przypadku gdy jeden z rodziców nie zgadza się na zagraniczną wycieczkę? 

W takiej sytuacji możemy wystąpić do sądu opiekuńczego w Polsce o wydanie tak zwanej zgody zastępczej na wyjazd za granicę. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 100 zł. O wydanie takiej zgody może wystąpić rodzic który posiada władzę rodzicielską. W tym przypadku prawo nie przewiduje przymusu adwokackiego, to znaczy że wnioskodawca może złożyć wniosek do sądu sam. Sąd opiekuńczy rozpoznając taki wniosek posiada wymóg kierowania się przede wszystkim dobrem dziecka, a co za tym idzie może dopuścić dowód z poradni psychologicznej czy też opinii biegłego na okoliczność woli dziecka, które oczywiście może wyrazić swoje zdanie w tej sprawie.  

 

   Autor: Natalia Matuszewska, studentka Prawa UKW w Bydgoszczy

                                      red. Adw. Karol Kakowski


Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968