Blog

Umowa alimentacyjna sporządzona u notariusza

27-06-2024
Umowa alimentacyjna sporządzona u notariusza

Jedną z czynności notarialnych jest umowa podpisana między rodzicami o alimenty, tak zwana umowa alimentacyjna sporządzona u notariusza. Kiedyś sporządzenie takiej umowy było możliwe tylko i wyłącznie przed sądem, jednak teraz możemy określić obowiązek alimentacyjny za zgodą obojga rodziców również u notariusza. Kluczowe w tej sytuacji jest porozumienie rodziców w kwestii wysokości świadczeń, terminu świadczenia oraz formy w jakiej będą przekazywane. Jeżeli rodzice ustalą wszystkie te kwestie, to w przypadku sporządzenia i podpisania aktu notarialnego nakłada on na jednego z rodziców obowiązek alimentacyjny. Umowa alimentacyjna zawarta u notariusza ma taką samą moc prawną jak umowa zawarta przed sądem. Klauzula wykonalności umowy alimentacyjnej sprawia że dziecko reprezentowane przez rodzica chronione jest przed zaprzestaniem płacenia alimentów przez dłużnika. W sytuacji gdy drugi z rodziców przestaje świadczyć w alimenty na rzecz dziecka wierzyciel składa do sądu rodzinnego oryginał aktu notarialnego oraz wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności a tym samym złożenie takiego wniosku uprawnia do egzekucji należnych środków przez komornika bez konieczności uzyskania decyzji sądu. Koszt sporządzenia takiej umowy alimentacyjnej u notariusza zależy od wysokości alimentów terminów płatności oraz czasu na jaki alimenty zostaną zasądzone. 

 

       Autor: Natalia Matuszewska, studentka Prawa UKW w Bydgoszczy

                                                        red. Adw. Karol Kakowski


Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968