Blog

Co grozi za jazdę po spożyciu alkoholu?

06-05-2018
Co grozi za jazdę po spożyciu alkoholu?

Niniejszy artykuł dotyczyć będzie konsekwencji karnych, za jazdę pojaozdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z art. 115 § 16 Kodeksu karnego (k.k) stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Alkomaty, którymi Policja bada kierowców zazwyczaj pokazują ilość alkoholu w mg/l (litr) lub od razu w promilach. Promil obliczymy poprzez iloczyn mg/l *2,1.

            Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2 – art. 178 a k.k. W sytuacji uprzedniego skazania za ten sam czyn lub w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych sankcja karna to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 178a § 4 k.k.).

            W razie orzekania za omawiane przestępstwo Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata – art. 42 § 2 k.k.

            Nadto Sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. co najmniej 10 000 złotych.

            W przypadku, gdy przekroczenie progu stanu nietrzeźwości jest znikome, istnieje szansa na warunkowe umorzenie postępowania karnego, co skutkuje mniejszymi sankcjami i daje dużo korzyści sprawcy omawianego przestępstwa. Jest to m.in. brak wpisu w karcie karnej, krótszy zakaz prowadzenia pojazdów oraz niższe świadczenie pieniężne.

Adw. Karol Kakowski

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968